Kvarkenträffen / Merenkurkun rastipäivät Dag/Päivä 1, VaaSu [2019-07-24]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D21A 21 13 H12 16 8 H55 12 10
D21B 2 9 H12TR 6 6 D60 4 8
H21A 35 14 D10RR 17 6 H60 13 9
H21B 1 12 H10RR 17 6 D65 6 8
D20 8 11 D8RR 14 6 H65 22 9
D18 2 10 H8RR 8 6 D70 10 6
H18 8 11 D35 5 11 H70 16 9
D16 9 11 H35 7 13 D75 1 6
H16 6 10 D40 10 11 H75 10 8
D14 6 10 H40 14 13 H80 5 6
H14 8 10 D45 7 9 H85 1 6
D13 16 9 H45 16 12 Kunto A 37 14
H13 9 9 D50 12 9 Kunto B 31 12
D12 15 8 H50 18 11 Kunto RR 11 6
D12TR 5 6 D55 8 9 KuntoC 10 8