Motionsorientering, Mjögsjön Koppom, OK Hierne [2019-07-11]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
Lätta banan 11 6 Mellan banan 16 10  
Korta banan 14 7 Långa banan 5 12