Ungdomens Tiomila 2006, IF Hagen [2006-08-05]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D18, hela sträckor 97 4 HD18 1 gemensamma kontroller 88 8 HD18 str 3-4 B 88 12
D18, gemensamma kontroller 97 51 HD18 2 gemensamma kontroller 88 8 HD18 str 5 A 88 22
D18 1 gemensamma kontroller 97 5 HD18 3 gemensamma kontroller 88 5 HD18 str 6:h A 88 10
D18 2 gemensamma kontroller 97 5 HD18 4 gemensamma kontroller 88 5 HD18 str 6 A 199 10
D18 3 gemensamma kontroller 97 10 HD18 5 gemensamma kontroller 88 22 HD18 str 7-8 A 87 10
D18 4 gemensamma kontroller 97 10 HD18 6 gemensamma kontroller 88 10 HD18 str 7-8 B 88 10
D18 5 gemensamma kontroller 94 17 HD18 7 gemensamma kontroller 88 7 HD18 str 9 A 87 17
D18 2950-2950 gemensamma kontroller 194 9 HD18 8 gemensamma kontroller 87 7 HD18 str 10 A 86 20
D18 4050-4270 gemensamma kontroller 194 5 HD18 9 gemensamma kontroller 87 17 XHD18, hela sträckor 88 2
D18 6290-6290 gemensamma kontroller 94 17 HD18 10 gemensamma kontroller 86 20 XHD18, gemensamma kontroller 88 32
D18 str 1-2 A 50 11 HD18 2950-3010 gemensamma kontroller 263 7 XD18, hela sträckor 96 2
D18 str 1-2 B 47 11 HD18 4280-4340 gemensamma kontroller 176 5 XD18, gemensamma kontroller 96 32
D18 str 1-2 C 47 11 HD18 5620-6210 gemensamma kontroller 263 4 XHD18 1 gemensamma kontroller 88 10
D18 str 1-2 D 50 11 HD18 6980-6980 gemensamma kontroller 86 20 XD18 1 gemensamma kontroller 96 10
D18 str 3:h A 97 10 HD18 8540-8540 gemensamma kontroller 88 22 XHD18 2 gemensamma kontroller 73 10
D18 str 3 A 197 10 HD18 str 1-2 A 45 15 XD18 2 gemensamma kontroller 63 10
D18 str 4 A 97 10 HD18 str 1-2 B 43 15 XHD18 3 gemensamma kontroller 38 10
D18 str 5 A 94 17 HD18 str 1-2 C 43 15 XD18 3 gemensamma kontroller 38 10
HD18, hela sträckor 88 9 HD18 str 1-2 D 45 15 XHD18 2950-2950 gemensamma kontroller 199 10
HD18, gemensamma kontroller 88 118 HD18 str 3-4 A 88 12 XD18 2950-2950 gemensamma kontroller 197 10