Måndagsbommen, Malax IF [2019-07-01]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D-bana - egen 2 5 B-bana - egen 1 12 D-bana 2.44 km 12 7
A-bana - egen 1 14 C-bana - egen 1 5 D-bana - egen2 1 4
D-bana - egen 1 6 E-bana 1.40 km 16 5 B-bana 4.11 km 10 13
A-bana - egen 1 14 C-bana 2.92 km 8 9 A-bana 5.34 km 15 15