SM, sprint, stafett, Forsa OK / Hudiksvalls OK / Ljusdals OK / OK Dellen [2019-06-02]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
HD21, hela sträckor 40 3 HD21, 9 6 24 HD21, 22 4 18
HD21, gemensamma kontroller 40 55 HD21, 10 6 18 HD21, 23 4 18
HD21 1 gemensamma kontroller 40 12 HD21, 11 6 18 HD21, 24 6 24
HD21, 1 6 18 HD21, 12 4 24 HD21, 25 6 24
HD21 2 gemensamma kontroller 40 14 HD21, 13 4 24 HD21, 26 4 18
HD21, 2 6 18 HD21, 14 4 18 HD21, 27 4 18
HD21 3 gemensamma kontroller 40 14 HD21, 15 4 18 HD21, 28 4 24
HD21, 3 6 24 HD21, 16 6 18 HD21, 29 4 24
HD21 4 gemensamma kontroller 39 12 HD21, 17 6 18 HD21, 30 4 18
HD21, 4 6 24 HD21, 18 6 24 HD21, 31 4 24
HD21, 6 6 18 HD21, 19 6 24 HD21, 32 4 24
HD21, 7 6 18 HD21, 20 4 24 HD21, 33 3 18
HD21, 8 6 24 HD21, 21 4 24