Idre 3-dagars, etapp 1, Idrefjällens Orienteringsklubb [2006-06-27]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D21 15 13 H40 18 12 D85 1 10
H21 29 17 D45 16 8 H85 3 10
D20 12 10 H45 14 12 D21 M 4 9
H20 11 16 D50 4 8 H21 M 4 12
H18 21 13 H50 12 11 D35 M 9 9
D16 16 12 D55 9 8 H35 M 6 10
H16 19 11 H55 13 11 D45 M 2 9
D14 3 11 D60 6 8 H45 M 10 9
H14 15 12 H60 18 11 U1 4 8
D12 13 9 D65 2 8 U2 1 7
H12 13 9 H65 12 8 U3 3 9
D10 7 8 D70 2 11 Ö1 9 8
H10 7 8 H70 10 8 Ö2 6 11
D35 5 8 D75 1 11 Ö3 3 12
H35 15 16 H75 4 11 Ö7 11 8
D40 5 8 H80 3 10 Ö8 7 11