Ungdomsserien, #2, krets Norr 2, Mälarö SOK [2019-05-14]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D16 3 10 D12 9 9 U1 39 9
D16 Kort 3 11 D12 Kort 3 9 U2 17 8
H16 8 14 H12 12 9 U3 2 9
D14 6 11 H12 Kort 5 9 Inskolning 6 7
D14 Kort 1 9 D10 4 9  
H14 9 11 H10 6 9