Måndagsbommen, Malax IF [2019-05-06]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
Bana D 1.4 km 32 7 Bana A 5.1 km 13 16 Bana 15 1 10
Bana C 2.6 km 10 7 Bana 7 1 6 Bana 16 1 6
Bana B 3.9 km 7 12 Bana 12 2 2