GMR, Mölndal Outdoor IF [2018-10-27]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
Lång Mix, hela sträckor 15 0 Prova på Mix, hela sträckor 7 0 Lång Mix 1 gemensamma kontroller 28 36
Lång Mix, gemensamma kontroller 15 36 Prova på Mix, gemensamma kontroller 7 20 Solo Herr 4 45
Lång Mix, Dam A 12 40 Prova på Mix, Ungdom 14 20 Lång Herr, hela sträckor 29 0
Lång Mix, Dam B 16 40 Prova på Dam, hela sträckor 2 0 Lång Herr, gemensamma kontroller 29 38
MTB-O 1 18 Prova på Dam, gemensamma kontroller 2 20 Lång Herr, Herr B 26 45
Ungdom Herr, hela sträckor 4 0 Prova på Dam, Ungdom 4 20 Lång Herr, Herr A 28 45
Ungdom Herr, gemensamma kontroller 4 20 Lång Herr 1 gemensamma kontroller 54 38 Lång Dam, hela sträckor 15 0
Ungdom Herr, Ungdom 8 20 Lång Dam 1 gemensamma kontroller 22 36 Lång Dam, gemensamma kontroller 15 36
Företag, hela sträckor 3 0 Ungdom Herr 1 gemensamma kontroller 8 20 Lång Dam, Dam A 6 40
Företag, gemensamma kontroller 3 36 Företag 1 gemensamma kontroller 6 36 Lång Dam, Dam B 16 40
Företag, Dam A 4 40 Prova på Mix 1 gemensamma kontroller 14 20  
Företag, Dam B 2 40 Prova på Dam 1 gemensamma kontroller 4 20