DM, sprint, Södermanland, Strängnäs-Malmby OL [2018-05-19]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D21 10 19 D35 4 17 D65 3 12
H21 12 25 H35 3 18 H65 9 15
D18 5 17 D40 9 17 D70 4 12
H18 9 19 H40 14 19 H70 8 12
D16 21 15 D45 10 15 H75 8 10
H16 23 20 H45 11 19 U1 17 8
D14 19 14 D50 9 14 U2 6 10
H14 19 15 H50 16 20 ÖM1 1 10
D12 16 12 D55 4 14 ÖM2 10 14
H12 14 12 H55 12 20 ÖM3 24 17
D10 6 10 D60 4 14  
H10 10 10 H60 10 17