Veteran OL, Ärla IF [2018-03-27]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
Klass A 23 14 Klass C 31 10 Klass E 11 5
Klass B 33 12 Klass D 31 7