Bottnaryds Veteran-Ol, Bottnaryds IF [2017-09-21]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
Dam lång 3 11 Herr lång 14 11 Dam mellan 6 9
Dam kort 15 7 Herr kort 33 7 Herr mellan 29 9