Motionsorientering Södertälje 170913, Båglabergen, Scania Aktiv [2017-09-13]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
Klass A 5 13 Klass B 15 9 Klass C 8 9