Ungdomens 10-mila 2005, IF Hagen [2005-07-30]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D18, hela sträckor 92 4 HD18 7 gemensamma kontroller 90 4 HD12 3 gemensamma kontroller 0 -1
D18, gemensamma kontroller 92 37 HD18 8 gemensamma kontroller 89 4 HD12 4 gemensamma kontroller 63 5
D18 1 gemensamma kontroller 92 6 HD18 9 gemensamma kontroller 89 14 HD12 2230-2230 gemensamma kontroller 189 5
D18 2 gemensamma kontroller 91 6 HD18 10 gemensamma kontroller 88 16 HD12 str 1 A 63 5
D18 3 gemensamma kontroller 0 -1 HD18 2930-2940 gemensamma kontroller 179 4 HD12 str 2 A 63 5
D18 4 gemensamma kontroller 91 8 HD18 3980-3980 gemensamma kontroller 180 5 HD12 str 3 A 100 8
D18 5 gemensamma kontroller 90 14 HD18 5710-5950 gemensamma kontroller 269 4 HD12 str 4 A 63 5
D18 3060-3060 gemensamma kontroller 91 8 HD18 6830-6830 gemensamma kontroller 88 16 XHD18, hela sträckor 90 2
D18 4010-4030 gemensamma kontroller 183 6 HD18 7890-7890 gemensamma kontroller 90 20 XHD18, gemensamma kontroller 90 26
D18 5810-5810 gemensamma kontroller 90 14 HD18 str 1-2 A 46 13 XD18, hela sträckor 91 2
D18 str 1-2 A 43 9 HD18 str 1-2 B 44 13 XD18, gemensamma kontroller 91 26
D18 str 1-2 B 48 9 HD18 str 1-2 C 44 14 XHD18 1 gemensamma kontroller 89 8
D18 str 1-2 C 48 9 HD18 str 1-2 D 46 14 XD18 1 gemensamma kontroller 91 8
D18 str 1-2 D 44 9 HD18 str 3-4 A 90 8 XHD18 2 gemensamma kontroller 68 8
D18 str 3 A 178 8 HD18 str 3-4 B 90 8 XD18 2 gemensamma kontroller 51 8
D18 str 4 A 91 8 HD18 str 5 A 90 20 XHD18 3 gemensamma kontroller 44 8
D18 str 5 A 90 14 HD18 str 6 A 201 8 XD18 3 gemensamma kontroller 36 8
HD18, hela sträckor 90 9 HD18 str 7-8 A 90 7 XHD18 3060-3060 gemensamma kontroller 201 8
HD18, gemensamma kontroller 90 90 HD18 str 7-8 B 89 7 XD18 3060-3060 gemensamma kontroller 178 8
HD18 1 gemensamma kontroller 90 7 HD18 str 9 A 89 14 XHD12, hela sträckor 62 2
HD18 2 gemensamma kontroller 90 7 HD18 str 10 A 88 16 XHD12, gemensamma kontroller 62 26
HD18 3 gemensamma kontroller 90 5 HD12, hela sträckor 63 3 XHD12 1 gemensamma kontroller 62 8
HD18 4 gemensamma kontroller 90 5 HD12, gemensamma kontroller 63 17 XHD12 2 gemensamma kontroller 31 8
HD18 5 gemensamma kontroller 90 20 HD12 1 gemensamma kontroller 63 5 XHD12 3 gemensamma kontroller 7 8
HD18 6 gemensamma kontroller 0 -1 HD12 2 gemensamma kontroller 63 5 XHD12 2630-2630 gemensamma kontroller 100 8