FrostavallsOL, Malmö OK [2005-08-21]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D21 15 15 D45 14 10 U1 1 11
H21 32 19 H45 17 14 U2 1 7
D18 3 12 D50 8 11 U3 2 8
H18 9 15 H50 19 15 INSKOLNING 1 11
D16 9 11 D55 14 11 Öppen 1 15 7
H16 14 12 H55 30 13 Öppen 2 12 8
D14 17 10 D60 19 11 Öppen 3 2 14
H14 16 10 H60 32 12 Öppen 4 25 10
D12 12 8 D65 6 11 Öppen 5 17 11
H12 12 8 H65 27 10 Öppen 6 11 12
D10 5 7 D70 4 9 Öppen 7 30 11
H10 4 7 H70 16 10 Öppen 8 38 13
D35 6 12 D75 11 9 Öppen 9 11 15
H35 13 15 H75 17 11 Öppen 10 9 11
D40 12 10 D80 3 9  
H40 16 15 H80 5 9