Tiomila i Göteborg-Partille, Göteborgs OF [2017-04-29]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
DAM, hela sträckor 344 4 10MILA, H5-7_3CCB 14 26 10MILA, H5-7_2CAC 11 17
DAM, gemensamma kontroller 344 58 10MILA, H8 317 11 10MILA, H5-7_3BBB 12 25
DAM 5 gemensamma kontroller 344 17 10MILA, H9_BBBB 20 16 10MILA, H9_BABB 19 16
DAM 4 gemensamma kontroller 344 8 10MILA, H10_AAAA 20 31 10MILA, H10_BAAA 19 31
DAM 3 gemensamma kontroller 344 16 10MILA, H1-3_1AAAAC 9 20 10MILA, H5-7_1BCB 12 17
DAM 2 gemensamma kontroller 344 8 10MILA, H1-3_2BBBCB 9 20 10MILA, H5-7_2ABA 12 17
DAM 1 gemensamma kontroller 344 5 10MILA, H1-3_3CBA 35 12 10MILA, H5-7_3CAC 13 25
UNGDOMSKAVLEN, hela sträckor 315 3 10MILA, H5-7_1BCA 12 17 10MILA, H1-3_1AABCC 9 19
UNGDOMSKAVLEN, gemensamma kontroller 315 30 10MILA, H5-7_2CBB 12 17 10MILA, H1-3_2BBAAB 9 21
UNGDOMSKAVLEN 1 gemensamma kontroller 315 6 10MILA, H5-7_3AAC 10 25 10MILA, H5-7_1CCC 11 17
UNGDOMSKAVLEN, U_1BB 52 10 10MILA, H9_ABBA 20 16 10MILA, H5-7_3AAB 10 25
UNGDOMSKAVLEN, U_1CB 52 10 10MILA, H10_AABB 20 31 10MILA, H5-7_1AAB 12 16
UNGDOMSKAVLEN, U_1CA 52 10 10MILA, H1-3_1BAAAB 9 20 10MILA, H5-7_2CBA 12 17
UNGDOMSKAVLEN, U_1BA 54 10 10MILA, H1-3_2CBBCA 9 20 10MILA, H1-3_1CAABA 9 20
UNGDOMSKAVLEN, U_1AA 53 10 10MILA, H1-3_3ABC 35 12 10MILA, H1-3_2ABBCC 9 20
UNGDOMSKAVLEN, U_1AB 52 10 10MILA, H5-7_1ABB 12 16 10MILA, H5-7_1BAB 12 16
DAM, D1-2_1BBA 43 11 10MILA, H5-7_2CAA 12 17 10MILA, H1-3_1AAABC 9 20
DAM, D1-2_2AAB 43 14 10MILA, H5-7_3BCC 11 26 10MILA, H1-3_2BBBAB 9 21
DAM, D1-2_1ABA 44 11 10MILA, H9_AAAA 21 16 10MILA, H5-7_1BCC 12 17
DAM, D1-2_2BAB 44 14 10MILA, H10_BBBB 21 31 10MILA, H5-7_3CAB 12 25
DAM, D1-2_1BAB 41 11 10MILA, H1-3_1CAACA 9 19 10MILA, H1-3_1AABBC 9 20
DAM, D1-2_2ABA 41 14 10MILA, H1-3_2ABBAC 9 21 10MILA, H1-3_2BBACB 9 20
DAM, D1-2_1AAA 44 11 10MILA, H1-3_3BBB 35 12 10MILA, H5-7_1BBC 12 16
DAM, D1-2_2BBB 44 14 10MILA, H5-7_1BAA 11 16 10MILA, H5-7_2AAB 14 17
DAM, D1-2_1ABB 43 11 10MILA, H5-7_2CBC 11 17 10MILA, H5-7_3CCA 11 26
DAM, D1-2_2BAA 43 14 10MILA, H5-7_3ACB 13 26 10MILA, H1-3_1CBBAA 8 20
DAM, D1-2_1BBB 43 11 10MILA, H9_AABB 20 16 10MILA, H1-3_2AAACC 8 20
DAM, D1-2_2AAA 43 14 10MILA, H10_BAAB 20 31 10MILA, H5-7_1CBA 12 16
DAM, D1-2_1AAB 43 11 10MILA, H1-3_1BAACB 9 19 10MILA, H5-7_2ACB 11 18
DAM, D1-2_2BBA 43 14 10MILA, H1-3_2CBBBA 9 21 10MILA, H5-7_3BAC 12 25
DAM, D1-2_1BAA 43 11 10MILA, H1-3_3AAC 35 12 10MILA, H9_BAAA 19 16
DAM, D1-2_2ABB 43 14 10MILA, H5-7_1ABA 12 16 10MILA, H10_BBBA 19 31
UNGDOMSKAVLEN 2 gemensamma kontroller 502 7 10MILA, H5-7_2BAB 11 17 10MILA, H1-3_1CBBBA 8 20
UNGDOMSKAVLEN, U_2 502 7 10MILA, H5-7_3CCC 10 26 10MILA, H1-3_2AAAAC 8 21
UNGDOMSKAVLEN 3 gemensamma kontroller 509 7 10MILA, H9_ABAA 20 16 10MILA, H5-7_1ACB 11 17
UNGDOMSKAVLEN, U_3CA 82 11 10MILA, H10_ABBB 20 31 10MILA, H5-7_3CBC 12 25
UNGDOMSKAVLEN, U_3AA 81 11 10MILA, H1-3_1ABACC 8 19 10MILA, H1-3_1BBABB 9 20
UNGDOMSKAVLEN, U_3AB 83 11 10MILA, H1-3_2BABBB 8 21 10MILA, H1-3_2CABAA 9 21
UNGDOMSKAVLEN, U_3CB 87 11 10MILA, H1-3_3CAA 35 12 10MILA, H5-7_1CAA 12 16
UNGDOMSKAVLEN, U_3BB 86 11 10MILA, H5-7_1AAA 11 16 10MILA, H5-7_3BBC 11 25
UNGDOMSKAVLEN, U_3BA 90 11 10MILA, H5-7_2BCC 13 18 10MILA, H5-7_1ABC 12 16
DAM, D3 344 16 10MILA, H5-7_3CBB 12 25 10MILA, H5-7_2BCB 11 18
UNGDOMSKAVLEN 4 gemensamma kontroller 315 7 10MILA, H9_BBBA 20 16 10MILA, H1-3_1BAABB 9 20
UNGDOMSKAVLEN, U_4A 106 9 10MILA, H10_AABA 20 31 10MILA, H1-3_2CBBAA 9 21
UNGDOMSKAVLEN, U_4B 104 9 10MILA, H1-3_1ABABC 9 20 10MILA, H5-7_2CCA 13 18
UNGDOMSKAVLEN, U_4C 105 9 10MILA, H1-3_2BABAB 9 21 10MILA, H1-3_1CABCA 8 19
DAM, D4-5_1BABB 22 12 10MILA, H1-3_3CCA 36 11 10MILA, H1-3_2ABABC 8 21
DAM, D4-5_2ABAA 22 21 10MILA, H5-7_1BBA 12 16 10MILA, H5-7_2ACA 12 18
DAM, D4-5_1ABAA 22 12 10MILA, H5-7_2CAB 12 17 10MILA, H1-3_1CBACA 9 19
DAM, D4-5_2BABB 22 21 10MILA, H5-7_3ACC 12 26 10MILA, H1-3_2AABBC 9 21
DAM, D4-5_1AAAB 22 12 10MILA, H9_BABA 20 16 10MILA, H5-7_1CBB 11 16
DAM, D4-5_2BBBA 22 21 10MILA, H10_BABA 20 31 10MILA, H5-7_3AAA 12 25
DAM, D4-5_1BBAB 21 12 10MILA, H1-3_1BABAB 9 20 10MILA, H9_BBAB 20 16
DAM, D4-5_2AABA 21 21 10MILA, H1-3_2CBABA 9 21 10MILA, H10_ABAA 20 31
DAM, D4-5_1BBAA 21 12 10MILA, H1-3_3ACC 36 11 10MILA, H1-3_1AABAC 9 20
DAM, D4-5_2AABB 21 21 10MILA, H5-7_1ACC 12 17 10MILA, H1-3_2BBABB 9 21
DAM, D4-5_1ABBB 22 12 10MILA, H5-7_3CBA 12 25 10MILA, H1-3_1AAACC 9 19
DAM, D4-5_2BAAA 22 21 10MILA, H9_ABAB 21 16 10MILA, H1-3_2BBBBB 9 21
DAM, D4-5_1BABA 21 12 10MILA, H10_ABAB 21 31 10MILA, H5-7_3BBA 11 25
DAM, D4-5_2ABAB 21 21 10MILA, H1-3_1BABBB 9 20 10MILA, H1-3_1ABBCC 9 19
DAM, D4-5_1BBBA 22 12 10MILA, H1-3_2CBACA 9 20 10MILA, H1-3_2BAABB 9 21
DAM, D4-5_2AAAB 22 21 10MILA, H5-7_1CBC 12 16 10MILA, H1-3_1BBBBB 8 20
DAM, D4-5_1BAAA 21 12 10MILA, H5-7_2BAA 12 17 10MILA, H1-3_2CAACA 8 20
DAM, D4-5_2ABBB 21 21 10MILA, H9_AAAB 20 16 10MILA, H5-7_2BBC 12 17
DAM, D4-5_1AAAA 21 12 10MILA, H10_BBAB 20 31 10MILA, H5-7_2CCC 12 18
DAM, D4-5_2BBBB 21 21 10MILA, H1-3_1CAAAA 9 20 10MILA, H5-7_3BAA 11 25
DAM, D4-5_1AABA 21 12 10MILA, H1-3_2ABBBC 9 21 10MILA, H1-3_1BBBAB 9 20
DAM, D4-5_2BBAB 21 21 10MILA, H1-3_3BCB 35 11 10MILA, H1-3_2CAABA 9 21
DAM, D4-5_1ABAB 21 12 10MILA, H5-7_1BBB 11 16 10MILA, H5-7_1CCA 12 17
DAM, D4-5_2BABA 21 21 10MILA, H5-7_2ACC 11 18 10MILA, H9_BBAA 19 16
DAM, D4-5_1ABBA 22 12 10MILA, H5-7_3CAA 12 25 10MILA, H10_ABBA 19 31
DAM, D4-5_2BAAB 22 21 10MILA, H1-3_1BBACB 9 19 10MILA, H1-3_1BBAAB 9 20
DAM, D4-5_1BAAB 22 12 10MILA, H1-3_2CABBA 9 21 10MILA, H1-3_2CABCA 9 20
DAM, D4-5_2ABBA 22 21 10MILA, H5-7_2AAA 10 17 10MILA, H5-7_2ABC 13 17
DAM, D4-5_1BBBB 22 12 10MILA, H5-7_3BCB 13 26 10MILA, H1-3_1ABBAC 9 20
DAM, D4-5_2AAAA 22 21 10MILA, H9_BAAB 19 16 10MILA, H1-3_2BAACB 9 20
DAM, D4-5_1AABB 21 12 10MILA, H10_BBAA 19 31 10MILA, H5-7_1CAC 12 16
DAM, D4-5_2BBAA 21 21 10MILA, H1-3_1CBABA 9 20 10MILA, H5-7_3ABB 12 25
10MILA, hela sträckor 317 9 10MILA, H1-3_2AABAC 9 21 10MILA, H1-3_1CABAA 9 20
10MILA, gemensamma kontroller 317 137 10MILA, H5-7_1CAB 11 16 10MILA, H1-3_2ABACC 9 20
10MILA 1 gemensamma kontroller 317 11 10MILA, H5-7_2BCA 11 18 10MILA, H5-7_2AAC 13 17
10MILA 2 gemensamma kontroller 317 12 10MILA, H5-7_3ABC 11 25 10MILA, H1-3_1CBAAA 9 20
10MILA 3 gemensamma kontroller 317 6 10MILA, H1-3_1CABBA 9 20 10MILA, H1-3_2AABCC 9 20
10MILA 4 gemensamma kontroller 317 23 10MILA, H1-3_2ABAAC 9 21 10MILA, H5-7_2ABB 11 17
10MILA 5 gemensamma kontroller 317 8 10MILA, H5-7_1BAC 12 16 10MILA, H5-7_1CCB 12 17
10MILA 6 gemensamma kontroller 317 9 10MILA, H5-7_3ACA 12 26 10MILA, H1-3_1ABAAC 8 20
10MILA 7 gemensamma kontroller 316 17 10MILA, H9_ABBB 19 16 10MILA, H1-3_2BABCB 8 20
10MILA 8 gemensamma kontroller 317 11 10MILA, H10_AAAB 19 31 10MILA, H5-7_3ABA 11 25
10MILA 9 gemensamma kontroller 317 8 10MILA, H1-3_1BABCB 9 19 10MILA, H5-7_2BBB 12 17
10MILA 10 gemensamma kontroller 317 23 10MILA, H1-3_2CBAAA 9 21 10MILA, H5-7_2CCB 9 18
10MILA, H1-3_1CBBCA 9 19 10MILA, H5-7_1ACA 12 17 10MILA, H5-7_3BCA 12 26
10MILA, H1-3_2AAABC 9 21 10MILA, H5-7_3BAB 12 25 10MILA, H5-7_2BAC 12 17
10MILA, H1-3_3BAB 35 12 10MILA, H9_AABA 20 16 10MILA, H1-3_1ABBBC 9 20
10MILA, H4 317 23 10MILA, H10_BABB 20 31 10MILA, H1-3_2BAAAB 9 21
10MILA, H5-7_1AAC 12 16 10MILA, H1-3_1BBBCB 8 19  
10MILA, H5-7_2BBA 12 17 10MILA, H1-3_2CAAAA 8 21