Tiomilarepet, OK Älvsjö Örby [2017-04-12]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D21L, hela sträckor 11 1 H16, gemensamma kontroller 2 25 H125, gemensamma kontroller 1 21
D21L, gemensamma kontroller 11 15 H16 1 gemensamma kontroller 2 12 H125 1 gemensamma kontroller 1 10
D21L 1 gemensamma kontroller 11 7 H16 2 gemensamma kontroller 2 12 H125 2 gemensamma kontroller 1 10
D21L 2 gemensamma kontroller 9 7 H16 5-5 gemensamma kontroller 2 12 H125 4-4 gemensamma kontroller 2 5
D21L 6-6 gemensamma kontroller 0 -1 HD14, hela sträckor 13 1 Bana 1 A 24 19
D21K, hela sträckor 9 1 HD14, gemensamma kontroller 13 17 Bana 1 B 23 19
D21K, gemensamma kontroller 9 13 HD14 1 gemensamma kontroller 13 8 Bana 2 A 25 14
D21K 1 gemensamma kontroller 9 6 HD14 2 gemensamma kontroller 13 8 Bana 2 B 24 14
D21K 2 gemensamma kontroller 7 6 HD14 3-3 gemensamma kontroller 26 8 Bana 2 A 25 14
D21K 5-5 gemensamma kontroller 7 12 D90, hela sträckor 2 1 Bana 2 B 24 14
H21L, hela sträckor 24 1 D90, gemensamma kontroller 2 11 Bana 2 A 25 14
H21L, gemensamma kontroller 24 27 D90 1 gemensamma kontroller 2 5 Bana 2 B 24 14
H21L 1 gemensamma kontroller 24 13 D90 2 gemensamma kontroller 2 5 Bana 3 A 16 12
H21L 2 gemensamma kontroller 23 13 D90 4-4 gemensamma kontroller 4 5 Bana 3 B 13 12
H21L 8-8 gemensamma kontroller 0 -1 H90, hela sträckor 7 1 Bana 3 A 16 12
H21K, hela sträckor 8 1 H90, gemensamma kontroller 7 15 Bana 3 B 13 12
H21K, gemensamma kontroller 8 15 H90 1 gemensamma kontroller 7 7 Bana 3 A 16 12
H21K 1 gemensamma kontroller 8 7 H90 2 gemensamma kontroller 6 7 Bana 3 B 13 12
H21K 2 gemensamma kontroller 8 7 H90 6-6 gemensamma kontroller 0 -1 Bana 4 A 3 10
H21K 6-6 gemensamma kontroller 0 -1 H110, hela sträckor 5 1 Bana 4 B 4 10
D16, hela sträckor 1 0 H110, gemensamma kontroller 5 13 Bana 4 B 4 10
D16, gemensamma kontroller 1 10 H110 1 gemensamma kontroller 5 6 Bana 4 A 3 10
D16 1 gemensamma kontroller 1 10 H110 2 gemensamma kontroller 4 6 Bana 4 B 4 10
D16 4-4 gemensamma kontroller 1 10 H110 5-5 gemensamma kontroller 4 12 Bana 5 A 26 8
H16, hela sträckor 2 1 H125, hela sträckor 1 1