Måsenstafetten, OK Måsen [2017-03-26]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
HD Insk, hela sträckor 18 2 H14, gemensamma kontroller 25 27 D150, hela sträckor 8 2
HD Insk, gemensamma kontroller 18 26 H14 A 25 11 D150, gemensamma kontroller 8 26
HD Insk A 63 8 H14 B 45 9 D150 A 8 11
D17, hela sträckor 58 2 H14 C 25 11 D150 B 8 11
D17, gemensamma kontroller 58 26 H14 1 gemensamma kontroller 25 8 D150 C 8 11
D17 A 58 13 H14 2 gemensamma kontroller 25 9 D150 1 gemensamma kontroller 8 8
D17 B 58 13 H14 2-3 gemensamma kontroller 95 3 D150 2 gemensamma kontroller 8 8
D17 C 56 13 H14 3 gemensamma kontroller 25 8 D150 3 gemensamma kontroller 8 8
D17 1 gemensamma kontroller 56 8 D12, hela sträckor 15 2 D150 4-4 gemensamma kontroller 24 8
D17 2 gemensamma kontroller 58 8 D12, gemensamma kontroller 15 25 H150, hela sträckor 24 2
D17 3 gemensamma kontroller 58 8 D12 A 14 9 H150, gemensamma kontroller 24 20
D17 6-6 gemensamma kontroller 172 8 D12 B 30 9 H150 A 24 10
H17, hela sträckor 75 3 D12 C 15 9 H150 B 23 10
H17, gemensamma kontroller 75 43 D12 1 gemensamma kontroller 14 7 H150 C 25 10
H17 A 75 17 D12 1-2 gemensamma kontroller 59 5 H150 1 gemensamma kontroller 24 6
H17 B 75 17 D12 2 gemensamma kontroller 15 9 H150 2 gemensamma kontroller 24 6
H17 C 75 17 D12 3 gemensamma kontroller 15 7 H150 3 gemensamma kontroller 24 6
H17 D 75 17 H12, hela sträckor 28 2 H150 4-4 gemensamma kontroller 0 -1
H17 1 gemensamma kontroller 75 10 H12, gemensamma kontroller 28 25 D180, hela sträckor 2 2
H17 2 gemensamma kontroller 75 10 H12 A 27 9 D180, gemensamma kontroller 2 23
H17 3 gemensamma kontroller 75 10 H12 B 56 9 D180 A 2 9
H17 4 gemensamma kontroller 75 10 H12 C 28 9 D180 B 2 9
H17 8-8 gemensamma kontroller 300 10 H12 1 gemensamma kontroller 27 7 D180 C 2 9
D16, hela sträckor 18 2 H12 1-2 gemensamma kontroller 111 5 D180 1 gemensamma kontroller 2 7
D16, gemensamma kontroller 18 25 H12 2 gemensamma kontroller 28 9 D180 2 gemensamma kontroller 2 7
D16 A 18 11 H12 3 gemensamma kontroller 28 7 D180 3 gemensamma kontroller 2 7
D16 B 30 9 HD10, hela sträckor 8 2 D180 3-3 gemensamma kontroller 6 6
D16 C 18 11 HD10, gemensamma kontroller 8 29 H180, hela sträckor 5 2
D16 1 gemensamma kontroller 18 7 HD10 A 30 9 H180, gemensamma kontroller 5 26
D16 2 gemensamma kontroller 18 9 HD10 1 gemensamma kontroller 7 9 H180 A 5 11
D16 3 gemensamma kontroller 18 7 HD10 1-1 gemensamma kontroller 0 -1 H180 B 5 11
D16 3-4 gemensamma kontroller 66 1 HD10 2 gemensamma kontroller 8 9 H180 C 5 11
H16, hela sträckor 26 2 HD10 3 gemensamma kontroller 8 9 H180 1 gemensamma kontroller 5 8
H16, gemensamma kontroller 26 29 D120, hela sträckor 8 2 H180 2 gemensamma kontroller 5 8
H16 A 25 13 D120, gemensamma kontroller 8 20 H180 3 gemensamma kontroller 5 8
H16 B 50 11 D120 A 8 10 H180 4-4 gemensamma kontroller 15 8
H16 C 26 13 D120 B 8 10 ÖPPEN, hela sträckor 50 2
H16 1 gemensamma kontroller 25 8 D120 C 8 10 ÖPPEN, gemensamma kontroller 50 35
H16 2 gemensamma kontroller 26 11 D120 1 gemensamma kontroller 8 6 ÖPPEN A 49 11
H16 3 gemensamma kontroller 26 8 D120 2 gemensamma kontroller 8 6 ÖPPEN B 83 9
H16 3-5 gemensamma kontroller 101 1 D120 3 gemensamma kontroller 8 6 ÖPPEN C 50 13
D14, hela sträckor 17 2 D120 4-4 gemensamma kontroller 0 -1 HD Insk 1 gemensamma kontroller 18 8
D14, gemensamma kontroller 17 23 H120, hela sträckor 30 2 HD Insk 1-1 gemensamma kontroller 0 -1
D14 A 16 9 H120, gemensamma kontroller 30 26 ÖPPEN 1 gemensamma kontroller 49 11
D14 B 35 9 H120 A 30 13 HD Insk 2 gemensamma kontroller 18 8
D14 C 18 9 H120 B 30 13 ÖPPEN 2 gemensamma kontroller 50 9
D14 1 gemensamma kontroller 17 6 H120 C 30 13 HD Insk 3 gemensamma kontroller 18 8
D14 2 gemensamma kontroller 17 9 H120 1 gemensamma kontroller 30 8 ÖPPEN 3 gemensamma kontroller 50 13
D14 2-3 gemensamma kontroller 69 2 H120 2 gemensamma kontroller 30 8 ÖPPEN 3-5 gemensamma kontroller 182 1
D14 3 gemensamma kontroller 17 6 H120 3 gemensamma kontroller 30 8  
H14, hela sträckor 25 2 H120 5-5 gemensamma kontroller 90 8