SM, lång, final, OK Skogsfalken / OK Vilse 87 [2016-09-19]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D21 A-final 41 21 D20 A-final 36 14 D18 B-final 22 11
D21 B-final 23 12 D20 B-final 3 10 H18 A-final 42 13
H21 A-final 42 26 H20 A-final 40 16 H18 B-final 42 12
H21 B-final 42 15 H20 B-final 18 12 H18 C-final 29 12
H21 C-final 24 11 D18 A-final 40 12