Himmelsfärdslöpet, OK Älme [2005-05-05]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D21 21 17 D50 8 15 D55 MOTION 4 12
H21 31 27 H50 19 18 H55 MOTION 6 14
D18 2 14 D55 25 12 U1 23 9
H18 6 21 H55 28 17 U2 12 12
D16 2 13 D60 11 12 U3 9 11
H16 8 17 H60 28 14 U4 2 13
D14 7 13 D65 4 10 INSKOLNING 10 9
H14 12 16 H65 12 15 Öppen 1 8 12
D12 8 11 D70 5 10 Öppen 2 14 11
H12 9 11 H70 16 15 Öppen 3 1 13
D10 8 12 D75 4 10 Öppen 4 24 12
H10 8 12 H75 10 12 Öppen 5 25 16
D35 6 14 H80 4 12 Öppen 6 13 14
H35 8 23 D21 MOTION 1 14 Öppen 7 20 10
D40 7 15 D35 MOTION 3 16 Öppen 8 42 17
H40 15 21 H35 MOTION 4 14 Öppen 9 10 23
D45 8 15 D45 MOTION 4 13  
H45 17 20 H45 MOTION 3 14