Motionsorientering Gillevi, OK Hierne [2016-08-18]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
Lätta 2 7 Mellan 9 7  
Korta 13 6 Långa 7 10