Veteran-OL, OK 65 Stjärnhov [2016-08-09]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
Bana A 22 11 Bana C 27 9  
Bana B 41 11 Bana E 15 8