Måndagsbommen, Malax IF [2016-08-01]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D21A.H20 5 12 H16 1 8 H40 1 12
H21A 2 17 D14 3 7 H80. D70 1 8
H18.D20 3 12 H/D13 3 8 Egen D21A 1 11
D16 3 7 H/D12TR 3 5 RR 2 4