Kvarkenträffen 2016 Merenkurkun rastipäivät - 1 dag/päivä, Solf IK [2016-07-21]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D21A 25 19 D12 14 8 D55 4 9
D21B 3 11 D12TR 6 5 H55 19 14
H21A 51 21 H12 17 8 D60 9 7
H21B 5 15 H12TR 5 5 H60 29 13
D20 4 15 D10RR 34 5 D65 9 7
H20 3 17 H10RR 26 5 H65 27 11
D18 11 15 D35 6 16 H70 20 8
H18 11 17 H35 9 18 D75 1 9
D16 14 11 D40 13 14 H75 12 8
H16 22 14 H40 10 17 H80 6 9
D14 9 8 D45 4 13 H85 1 8
H14 6 8 H45 18 16 Kunto A 39 18
D13 12 7 D50 11 11 Kunto B 48 13
H13 13 7 H50 19 15 Kunto RR 16 5