Måndagsbommen, Solf Ik [2016-07-11]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D 1.3 km 12 8 Egen B 1 10 A 4.8 km 9 16
Egen B 1 6 Egen A 1 12 C 2.6 km 9 11
Egen B 1 11 B 4.1 km 11 11