Dolkampen, lång, Dalaportens OL [2016-05-01]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D21E 12 16 H12K 2 10 D70 12 7
H21E 33 20 D10 19 10 H70 20 7
D20E 12 15 H10 14 10 D75 3 7
H20E 8 16 D35 2 11 H75 12 8
D18E 14 11 H35 5 15 H80 2 7
H18E 14 14 D40 16 9 H85 1 6
D21 11 15 H40 28 14 U1 13 9
H21 10 16 D45 21 10 U2 11 10
D16 26 11 H45 20 14 ÖM1 1 10
D16K 1 9 D50 24 8 ÖM3 15 8
H16 22 14 H50 26 11 ÖM4 4 11
D14 34 8 D55 12 8 ÖM5 53 10
H14 37 8 H55 17 13 ÖM6 10 12
H14K 3 8 D60 5 7 ÖM7 36 8
D12 39 8 H60 17 9 ÖM8 32 10
D12K 1 10 D65 6 7 ÖM9 21 14
H12 30 8 H65 24 10 ÖM17 24 8