Attunda_Veterantouren, Attunda Orienteringsklubb [2015-05-28]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
Korta 24 8 Mellan 21 11 Långa 15 14