Tiomilarepet, OK Älvsjö Örby/Stigfinnarna [2015-04-22]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D21L, hela sträckor 10 1 D21K-H110-H16 #3 BC 13 10 HD14 2 gemensamma kontroller 9 0
D21L, gemensamma kontroller 10 13 D21K-H110-H16 #4 BD 12 10 D90, hela sträckor 3 1
D21L 1 gemensamma kontroller 9 6 H21L, hela sträckor 32 1 D90, gemensamma kontroller 3 9
D21L 2 gemensamma kontroller 9 6 H21L, gemensamma kontroller 32 15 D90 1 gemensamma kontroller 3 4
D21L 6-6 gemensamma kontroller 10 11 H21L 1 gemensamma kontroller 32 7 D90 2 gemensamma kontroller 2 4
D21L-H21K-H90 #1 AC 19 14 H21L #1 AC 15 17 D90 4-4 gemensamma kontroller 5 4
D21L-H21K-H90 #2 AD 24 14 H21L 2 gemensamma kontroller 27 7 D90-D16-H125 #1 AC 5 9
D21L-H21K-H90 #3 BC 23 14 H21L #2 AD 15 17 D90-D16-H125 #2 AD 6 8
D21L-H21K-H90 #4 BD 21 14 H21L #3 BC 13 17 D90-D16-H125 #3 BC 6 9
D21L-H21K-H90 #1 AC 19 14 H21L #4 BD 16 17 D90-D16-H125 #1 AC 5 9
D21L-H21K-H90 #2 AD 24 14 H21L 9-9 gemensamma kontroller 0 -1 D90-D16-H125 #2 AD 6 8
D21L-H21K-H90 #3 BC 23 14 H21K, hela sträckor 20 1 D90-D16-H125 #3 BC 6 9
D21L-H21K-H90 #4 BD 21 14 H21K, gemensamma kontroller 20 13 D90-D16-H125 #4 BD 3 8
D21L-H21K-H90 #1 AC 19 14 H21K 1 gemensamma kontroller 20 6 D90-D16-H125 #1 AC 5 9
D21L-H21K-H90 #2 AD 24 14 H21K 2 gemensamma kontroller 20 6 D90-D16-H125 #2 AD 6 8
D21L-H21K-H90 #3 BC 23 14 H21K 6-6 gemensamma kontroller 20 11 D90-D16-H125 #3 BC 6 9
D21L-H21K-H90 #4 BD 21 14 D16, hela sträckor 5 1 D90-D16-H125 #4 BD 3 8
D21K, hela sträckor 10 1 D16, gemensamma kontroller 5 9 H90, hela sträckor 15 1
D21K, gemensamma kontroller 10 11 D16 1 gemensamma kontroller 5 4 H90, gemensamma kontroller 15 13
D21K 1 gemensamma kontroller 10 5 D16 2 gemensamma kontroller 4 4 H90 1 gemensamma kontroller 15 6
D21K 2 gemensamma kontroller 10 5 D16 4-4 gemensamma kontroller 9 4 H90 2 gemensamma kontroller 14 6
D21K 4-5 gemensamma kontroller 20 5 H16, hela sträckor 10 1 H90 6-6 gemensamma kontroller 14 11
D21K-H110-H16 #1 AC 12 10 H16, gemensamma kontroller 10 11 H110, hela sträckor 5 1
D21K-H110-H16 #2 AD 12 10 H16 1 gemensamma kontroller 10 5 H110, gemensamma kontroller 5 11
D21K-H110-H16 #3 BC 13 10 H16 2 gemensamma kontroller 9 5 H110 1 gemensamma kontroller 5 5
D21K-H110-H16 #4 BD 12 10 H16 4-5 gemensamma kontroller 19 5 H110 2 gemensamma kontroller 5 5
D21K-H110-H16 #1 AC 12 10 HD14 3 0 H110 4-5 gemensamma kontroller 10 5
D21K-H110-H16 #2 AD 12 10 HD14, hela sträckor 11 1 H125, hela sträckor 3 1
D21K-H110-H16 #3 BC 13 10 HD14, gemensamma kontroller 11 1 H125, gemensamma kontroller 3 9
D21K-H110-H16 #4 BD 12 10 HD14 A 17 9 H125 1 gemensamma kontroller 3 4
D21K-H110-H16 #1 AC 12 10 HD14 0-2 gemensamma kontroller 3 0 H125 2 gemensamma kontroller 3 4
D21K-H110-H16 #2 AD 12 10 HD14 1 gemensamma kontroller 11 0 H125 4-4 gemensamma kontroller 6 4