DM Stafett Skåne 2014, Hästveda Orienteringsklubb [2014-09-14]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
DH äldre, hela sträckor 14 2 H16, 152 BCB 2 11 D150 1 gemensamma kontroller 5 8
DH äldre, gemensamma kontroller 14 20 H16, 153 CCC 2 11 D150 2 gemensamma kontroller 5 8
D21, hela sträckor 8 2 D14, hela sträckor 3 2 D150 3 gemensamma kontroller 5 8
D21, gemensamma kontroller 8 28 D14, gemensamma kontroller 3 27 D150, 221 AA 3 10
D21 1 gemensamma kontroller 8 9 D14 1 gemensamma kontroller 3 8 D150, 222 AB 2 10
D21 2 gemensamma kontroller 8 8 D14 2 gemensamma kontroller 5 9 D150, 223 BA 2 10
D21 3 gemensamma kontroller 8 9 D14 3 gemensamma kontroller 3 8 D150, 224 BB 3 10
D21, 121 AAA 3 13 D14, 183 BA 5 9 D150, 225 A 5 8
D21, 122 ABA 3 13 D14, 211 AA 2 10 H150, hela sträckor 8 2
D21, 123 BAB 3 13 D14, 212 AB 1 10 H150, gemensamma kontroller 8 29
D21, 124 BBB 2 13 D14, 213 BA 1 10 H150 1 gemensamma kontroller 8 9
D21, 125 CAC 2 13 D14, 214 BB 2 10 H150 2 gemensamma kontroller 8 9
D21, 126 CBC 3 13 H14, hela sträckor 7 2 H150 3 gemensamma kontroller 8 9
D21, 127 ACA 2 11 H14, gemensamma kontroller 7 27 H150, 141 AAA 3 13
D21, 128 BCB 3 11 H14 1 gemensamma kontroller 7 8 H150, 142 ABA 3 13
D21, 129 CCC 3 11 H14 2 gemensamma kontroller 14 9 H150, 143 BAB 3 13
H21, hela sträckor 8 2 H14 3 gemensamma kontroller 7 8 H150, 144 BBB 2 13
H21, gemensamma kontroller 8 38 H14, 182 AB 14 9 H150, 145 CAC 2 13
H21 1 gemensamma kontroller 8 13 H14, 211 AA 4 10 H150, 146 CBC 3 13
H21 2 gemensamma kontroller 8 10 H14, 212 AB 3 10 H150, 147 ACA 2 12
H21 3 gemensamma kontroller 8 13 H14, 213 BA 3 10 H150, 148 BCB 3 12
H21, 101 AAA 2 18 H14, 214 BB 4 10 H150, 149 CCC 3 12
H21, 102 ABA 3 18 D12, hela sträckor 5 2 H180, hela sträckor 7 2
H21, 103 BAB 3 18 D12, gemensamma kontroller 5 22 H180, gemensamma kontroller 7 26
H21, 104 BBB 3 18 D12 1 gemensamma kontroller 5 6 H180 1 gemensamma kontroller 7 8
H21, 105 CAC 3 18 D12 2 gemensamma kontroller 10 8 H180 2 gemensamma kontroller 7 8
H21, 106 CBC 2 18 D12 3 gemensamma kontroller 5 6 H180 3 gemensamma kontroller 7 8
H21, 107 ACA 3 14 D12, 172 B 10 8 H180, 191 AAA 3 11
H21, 108 BCB 2 14 D12, 181 AA 3 9 H180, 192 ABA 2 11
H21, 109 CCC 3 14 D12, 182 AB 2 9 H180, 193 BAB 2 11
D17-20, hela sträckor 4 2 D12, 183 BA 2 9 H180, 194 BBB 2 11
D17-20, gemensamma kontroller 4 29 D12, 184 BB 3 9 H180, 195 CAC 2 11
D17-20 1 gemensamma kontroller 4 9 H12, hela sträckor 10 2 H180, 196 CBC 3 11
D17-20 2 gemensamma kontroller 4 9 H12, gemensamma kontroller 10 22 H180, 197 ACA 2 10
D17-20 3 gemensamma kontroller 4 9 H12 1 gemensamma kontroller 10 6 H180, 198 BCB 3 10
D17-20, 142 ABA 2 13 H12 2 gemensamma kontroller 19 8 H180, 199 CCC 2 10
D17-20, 148 BCB 2 12 H12 3 gemensamma kontroller 10 6 DH äldre 1 gemensamma kontroller 14 6
D17-20, 145 CAC 2 13 H12, 171 A 19 8 Prop Lång 1 gemensamma kontroller 6 9
D17-20, 143 BAB 1 13 H12, 181 AA 6 9 Prop Kort 1 gemensamma kontroller 17 6
D17-20, 149 CCC 1 12 H12, 182 AB 4 9 DH äldre 2 gemensamma kontroller 14 6
D17-20, 147 ACA 1 12 H12, 183 BA 4 9 Prop Lång 2 gemensamma kontroller 6 10
D17-20, 144 BBB 1 13 H12, 184 BB 6 9 Prop Kort 2 gemensamma kontroller 17 6
D17-20, 141 AAA 1 13 DH10, hela sträckor 12 1 DH äldre 3 gemensamma kontroller 14 6
D17-20, 146 CBC 1 13 DH10, gemensamma kontroller 12 13 Prop Lång 3 gemensamma kontroller 6 9
H17-20, hela sträckor 2 2 DH10 1 gemensamma kontroller 19 6 Prop Kort 3 gemensamma kontroller 17 6
H17-20, gemensamma kontroller 2 37 DH10 2 gemensamma kontroller 12 6 Prop Lång, 161 AAA 2 12
H17-20 1 gemensamma kontroller 2 13 DH10, 171 A 14 8 Prop Lång, 162 ABA 2 12
H17-20 2 gemensamma kontroller 2 10 DH10, 172 B 17 8 Prop Lång, 163 BAB 2 12
H17-20 3 gemensamma kontroller 2 12 D120, hela sträckor 6 2 Prop Lång, 164 BBB 2 12
H17-20, 113 BAB 1 16 D120, gemensamma kontroller 6 28 Prop Lång, 165 CAC 2 12
H17-20, 119 CCC 1 13 D120 1 gemensamma kontroller 6 9 Prop Lång, 166 CBC 2 12
H17-20, 112 ABA 1 16 D120 2 gemensamma kontroller 6 8 Prop Lång, 167 ACA 2 12
H17-20, 111 AAA 1 16 D120 3 gemensamma kontroller 6 9 Prop Lång, 168 BCB 2 12
H17-20, 118 BCB 1 13 D120, 131 AAA 2 13 Prop Lång, 169 CCC 2 12
H17-20, 116 CBC 1 16 D120, 132 ABA 2 13 DH äldre, 231 AA 5 9
D16, hela sträckor 3 2 D120, 133 BAB 2 13 DH äldre, 232 AB 4 9
D16, gemensamma kontroller 3 26 D120, 134 BBB 2 13 DH äldre, 233 AC 5 9
D16 1 gemensamma kontroller 3 9 D120, 135 CAC 2 13 DH äldre, 234 BA 4 9
D16 2 gemensamma kontroller 6 6 D120, 136 CBC 2 13 DH äldre, 235 BB 5 9
D16 3 gemensamma kontroller 3 9 D120, 137 ACA 2 11 DH äldre, 236 BC 5 9
D16, 201 AAA 1 11 D120, 138 BCB 2 11 DH äldre, 237 CA 5 9
D16, 202 ABA 1 11 D120, 139 CCC 2 11 DH äldre, 238 CB 5 9
D16, 203 BAB 1 11 H120, hela sträckor 22 2 DH äldre, 239 CC 4 9
D16, 204 BBB 1 11 H120, gemensamma kontroller 22 28 Prop Kort, 251 AAA 6 9
D16, 205 CAC 1 11 H120 1 gemensamma kontroller 22 9 Prop Kort, 252 ABB 6 9
D16, 206 CBC 1 11 H120 2 gemensamma kontroller 22 8 Prop Kort, 253 ACC 5 9
D16, 207 ACA 2 8 H120 3 gemensamma kontroller 22 9 Prop Kort, 254 BBB 5 9
D16, 208 BCB 2 8 H120, 121 AAA 7 13 Prop Kort, 255 BAA 6 9
D16, 209 CCC 2 8 H120, 122 ABA 8 13 Prop Kort, 256 BCC 6 9
H16, hela sträckor 2 2 H120, 123 BAB 7 13 Prop Kort, 257 CCC 6 9
H16, gemensamma kontroller 2 32 H120, 124 BBB 7 13 Prop Kort, 258 CAA 5 9
H16 1 gemensamma kontroller 2 11 H120, 125 CAC 8 13 Prop Kort, 259 CBB 6 9
H16 2 gemensamma kontroller 4 8 H120, 126 CBC 7 13 Prop Lång, hela sträckor 6 2
H16 3 gemensamma kontroller 2 11 H120, 127 ACA 7 11 Prop Lång, gemensamma kontroller 6 30
H16, 141 AAA 1 13 H120, 128 BCB 8 11 Prop Kort, hela sträckor 17 2
H16, 142 ABA 1 13 H120, 129 CCC 7 11 Prop Kort, gemensamma kontroller 17 20
H16, 143 BAB 1 13 D150, hela sträckor 5 2  
H16, 146 CBC 1 13 D150, gemensamma kontroller 5 26