Å-rientering, Gällstadbygdens SOK [2014-08-14]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
Å2 17 20 Å1 13 9