SMOL-kavlen Totalresultat, Strängnäs-Malmby OL [2014-05-22]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
Mix L, hela sträckor 12 1 Mix K 2 gemensamma kontroller 10 0 140 2 gemensamma kontroller 23 0
Mix L, gemensamma kontroller 12 1 130, hela sträckor 14 1 140, 0 46 0
Mix K, hela sträckor 10 1 130, gemensamma kontroller 14 1 150, hela sträckor 18 1
Mix K, gemensamma kontroller 10 1 130 1 gemensamma kontroller 14 0 150, gemensamma kontroller 18 1
Mix L, 0 24 0 130 2 gemensamma kontroller 14 0 150 1 gemensamma kontroller 18 0
Mix K, 0 20 0 130, 0 28 0 150 2 gemensamma kontroller 18 0
Mix L 1 gemensamma kontroller 12 0 140, hela sträckor 23 1 150, 0 36 0
Mix K 1 gemensamma kontroller 10 0 140, gemensamma kontroller 23 1  
Mix L 2 gemensamma kontroller 12 0 140 1 gemensamma kontroller 23 0