Ungdomsserien, krets 3 söder, OK Södertörn [2014-05-13]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D16 5 14 H14 7 13 D10 4 10
D16K 1 12 H14K 1 10 H10 13 10
H16 7 14 D12 5 9 U1 40 11
H16K 3 13 D12K 4 10 U2 14 9
D14 9 12 H12 10 9 U3 9 10
D14K 2 10 H12K 1 10 U4 4 12