Tiomila i Eksjö, Eksjö Skid o Orienteringsklubb [2014-05-03]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
10, hela sträckor 334 9 10, 1-2_ABABB 21 21 20, D-1245_4CB 40 24
10, gemensamma kontroller 334 225 10, 4-5_AAAAA 22 27 20, D-1245_1CBA 14 22
10 1 gemensamma kontroller 334 13 10, 4-5_BBBBB 22 27 20, D-1245_2DAB 14 22
10 2 gemensamma kontroller 334 13 10, 7-8_1ABAB 21 24 20, D-1245_3AAC 14 21
10 3 gemensamma kontroller 334 28 10, 7-8_2BABA 21 31 20, D-1245_1CBB 14 22
10 4 gemensamma kontroller 334 19 10, 9-10_1BABA 21 37 20, D-1245_2DAC 14 22
10 5 gemensamma kontroller 334 19 10, 9-10_2ABAB 21 25 20, D-1245_3AAA 14 21
10 6 gemensamma kontroller 334 33 10, 4-5_BBAAB 21 27 20, D-1245_4BB 38 24
10 7 gemensamma kontroller 334 17 10, 4-5_AABBA 21 27 20, D-1245_1BAC 14 22
10 8 gemensamma kontroller 334 24 10, 1-2_ABBAB 20 21 20, D-1245_2CBA 13 22
10 9 gemensamma kontroller 334 31 10, 1-2_BAABA 20 20 20, D-1245_3DBB 14 21
10 10 gemensamma kontroller 330 19 10, 4-5_BAAAB 21 27 20, D-1245_4AA 40 24
10, 1-2_AAAAA 22 21 10, 4-5_ABBBA 21 27 20, D-1245_1ABA 14 22
10, 1-2_BBBBB 22 20 10, 7-8_1BBBA 21 24 20, D-1245_2BAB 14 22
10, 3 334 28 10, 7-8_2AAAB 21 31 20, D-1245_3CAC 14 21
10, 4-5_BABAA 21 27 10, 9-10_1AAAB 21 37 20, D-1245_4DB 39 24
10, 4-5_ABABB 21 27 10, 9-10_2BBBA 21 25 20, D-1245_1AAA 14 22
10, 6 334 33 10, 1-2_AAAAB 20 21 20, D-1245_2BBB 14 22
10, 7-8_1BBBB 21 24 10, 1-2_BBBBA 20 20 20, D-1245_3CBC 14 21
10, 7-8_2AAAA 21 31 10, 4-5_ABBAA 21 27 20, D-1245_4DA 41 24
10, 9-10_1ABBA 21 37 10, 4-5_BAABB 21 27 20, D-1245_1BAA 14 22
10, 9-10_2BAAB 21 25 10, 1-2_BBAAB 21 20 20, D-1245_2CBB 14 22
10, 1-2_AABAA 22 21 10, 1-2_AABBA 21 21 20, D-1245_3DBC 14 21
10, 1-2_BBABB 22 20 10, 7-8_1BAAA 21 24 20, D-1245_1DBB 14 22
10, 4-5_BBBAB 22 27 10, 7-8_2ABBB 21 31 20, D-1245_2AAC 13 22
10, 4-5_AAABA 22 27 10, 9-10_1ABBB 21 37 20, D-1245_3BAA 14 21
10, 7-8_1BABB 21 24 10, 9-10_2BAAA 21 25 20, D-1245_1AAB 14 22
10, 7-8_2ABAA 21 31 10, 1-2_ABBBA 21 21 20, D-1245_2BBC 14 22
10, 9-10_1ABAA 21 37 10, 1-2_BAAAB 21 20 20, D-1245_3CBA 14 21
10, 9-10_2BABB 21 25 10, 7-8_1AABA 21 24 20, D-1245_1ABB 14 22
10, 1-2_BABBA 21 20 10, 7-8_2BBAB 21 31 20, D-1245_2BAC 14 22
10, 1-2_ABAAB 21 21 10, 9-10_1BBAB 21 37 20, D-1245_3CAA 14 21
10, 4-5_AABAB 21 27 10, 9-10_2AABA 21 25 20, D-1245_1DAB 14 22
10, 4-5_BBABA 21 27 10, 1-2_BABBB 20 20 20, D-1245_2ABC 14 22
10, 7-8_1AAAA 21 24 10, 1-2_ABAAA 20 21 20, D-1245_3BBA 14 21
10, 7-8_2BBBB 21 31 10, 7-8_1BAAB 20 24 20, D-1245_1AAC 15 22
10, 9-10_1BBBB 21 37 10, 7-8_2ABBA 20 31 20, D-1245_2BBA 13 22
10, 9-10_2AAAA 21 25 10, 9-10_1AAAA 20 37 20, D-1245_3CBB 14 21
10, 1-2_BABAB 21 20 10, 9-10_2BBBB 19 25 20, D-1245_1DBC 13 22
10, 1-2_ABABA 21 21 10, 1-2_AABBB 20 21 20, D-1245_2AAA 13 22
10, 4-5_AAABB 21 27 10, 1-2_BBAAA 20 20 20, D-1245_3BAB 13 21
10, 4-5_BBBAA 21 27 10, 4-5_BAAAA 20 27 20, D-1245_1CAC 13 22
10, 7-8_1AABB 21 24 10, 4-5_ABBBB 20 27 20, D-1245_2DBA 13 22
10, 7-8_2BBAA 21 31 10, 1-2_ABBAA 21 21 20, D-1245_3ABB 13 21
10, 9-10_1BBAA 21 37 10, 1-2_BAABB 21 20 20, D-1245_1ABC 14 22
10, 9-10_2AABB 20 25 10, 4-5_AAAAB 20 27 20, D-1245_2BAA 14 22
10, 1-2_BBBAB 22 20 10, 4-5_BBBBA 20 27 20, D-1245_3CAB 14 21
10, 1-2_AAABA 22 21 10, 7-8_1AAAB 21 24 20, D-1245_1BAB 14 22
10, 4-5_AABAA 22 27 10, 7-8_2BBBA 21 31 20, D-1245_2CBC 14 22
10, 4-5_BBABB 22 27 10, 9-10_1BBBA 21 37 20, D-1245_3DBA 14 21
10, 7-8_1ABBB 21 24 10, 9-10_2AAAB 21 25 20, D-1245_1DAC 14 22
10, 7-8_2BAAA 21 31 10, 4-5_ABAAA 20 27 20, D-1245_2ABA 14 22
10, 9-10_1BAAA 21 37 10, 4-5_BABBB 20 27 20, D-1245_3BBB 14 21
10, 9-10_2ABBB 21 25 10, 4-5_ABBAB 20 27 20, D-1245_1CBC 14 22
10, 1-2_AABAB 21 21 10, 4-5_BAABA 20 27 20, D-1245_2DAA 14 22
10, 1-2_BBABA 21 20 20, hela sträckor 333 4 20, D-1245_3AAB 14 21
10, 4-5_BABBA 21 27 20, gemensamma kontroller 333 76 30, hela sträckor 302 3
10, 4-5_ABAAB 21 27 20 1 gemensamma kontroller 333 13 30, gemensamma kontroller 284 39
10, 7-8_1BABA 21 24 20 2 gemensamma kontroller 333 12 30 1 gemensamma kontroller 302 8
10, 7-8_2ABAB 21 31 20 3 gemensamma kontroller 333 16 30 2 gemensamma kontroller 604 9
10, 9-10_1ABAB 21 37 20 4 gemensamma kontroller 333 12 30 3 gemensamma kontroller 604 3
10, 9-10_2BABA 21 25 20 5 gemensamma kontroller 318 19 30 4 gemensamma kontroller 285 13
10, 7-8_1BBAA 21 24 20, D-1245_1CAA 14 22 30, U-134_1CA 51 14
10, 7-8_2AABB 21 31 20, D-1245_2DBB 14 22 30, U-2 574 10
10, 9-10_1AABB 21 37 20, D-3 333 16 30, U-134_2BB 94 10
10, 9-10_2BBAA 21 25 20, D-1245_3ABC 14 21 30, U-134_3A 98 17
10, 1-2_AAABB 21 21 20, D-1245_4BA 40 24 30, U-134_1BA 50 14
10, 1-2_BBBAA 21 20 20, D-1245_1BBA 15 22 30, U-134_2AB 94 10
10, 4-5_BABAB 21 27 20, D-1245_2CAB 15 22 30, U-134_3C 94 17
10, 4-5_ABABA 21 27 20, D-1245_3DAC 14 21 30, U-134_1CB 50 14
10, 7-8_1BBAB 21 24 20, D-1245_4AB 39 24 30, U-134_2BA 96 10
10, 7-8_2AABA 21 31 20, D-1245_1DAA 14 22 30, U-134_3B 92 17
10, 9-10_1AABA 21 37 20, D-1245_2ABB 14 22 30, U-134_1AB 50 14
10, 9-10_2BBAB 21 25 20, D-1245_3BBC 14 21 30, U-134_2CA 96 10
10, 1-2_BAAAA 20 20 20, D-1245_4CA 41 24 30, U-134_1AA 51 14
10, 1-2_ABBBB 20 21 20, D-1245_1CAB 14 22 30, U-134_2CB 94 10
10, 4-5_AABBB 20 27 20, D-1245_2DBC 14 22 30, U-134_1BB 50 14
10, 4-5_BBAAA 20 27 20, D-1245_3ABA 14 21 30, U-134_2AA 100 10
10, 7-8_1ABAA 20 24 20, D-1245_1BBB 14 22 30, U-2 30 9
10, 7-8_2BABB 20 31 20, D-1245_2CAC 14 22 30, U-134_2AB 6 9
10, 9-10_1BABB 20 37 20, D-1245_3DAA 14 21 30, U-134_2BA 4 9
10, 9-10_2ABAA 19 25 20, D-1245_1BBC 13 22 30, U-134_2CB 6 9
10, 7-8_1ABBA 21 24 20, D-1245_2CAA 13 22 30, U-134_2BB 10 9
10, 7-8_2BAAB 21 31 20, D-1245_3DAB 13 21 30, U-134_2CA 4 9
10, 9-10_1BAAB 21 37 20, D-1245_1DBA 14 22 30, U-134_3B 1 16
10, 9-10_2ABBA 20 25 20, D-1245_2AAB 14 22  
10, 1-2_BABAA 21 20 20, D-1245_3BAC 14 21