Ungdomens 10-mila HD12 D18, Orienteringsklubben Tranan / Ulricehamns Orienteringsklubb [2013-08-03]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D18, hela sträckor 65 4 D18, D18 121 33 12 HD12, gemensamma kontroller 104 40
D18, gemensamma kontroller 65 52 D18, D18 3 Par 137 8 HD12 1 gemensamma kontroller 104 11
D18 1 gemensamma kontroller 65 9 D18, D18 4 64 7 HD12 2 gemensamma kontroller 104 8
D18 2 gemensamma kontroller 65 8 D18, D18 5 63 15 HD12 3 gemensamma kontroller 215 8
D18 3 gemensamma kontroller 137 8 D18, D18 123 32 12 HD12 4 gemensamma kontroller 103 10
D18 4 gemensamma kontroller 64 7 D18, D18 122 32 12 HD12, HD12 1 104 11
D18 5 gemensamma kontroller 63 15 D18, D18 124 1 11 HD12, HD12 3 319 8
D18, D18 124 32 12 HD12, hela sträckor 104 3 HD12, HD12 4 103 10