Veteran OL 130808, Hallstahammars OK [2013-08-08]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D 29 9 A 25 12 B 36 11
C 40 10 E 5 7