Veteran-OL, Strängnäs-Malmby OL [2012-10-30]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
Bana A 30 12 Bana B 47 8 Bana C 26 7