Golden Rings, Hellas Orientering [2012-10-21]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
Damer A 7 9 A, hela sträckor 10 2 B 3 gemensamma kontroller 3 9
Damer B 6 9 A, gemensamma kontroller 10 17 C 3 gemensamma kontroller 3 2
Herrar A 7 12 B, hela sträckor 3 2 A 2 gemensamma kontroller 10 9
Herrar B 6 12 B, gemensamma kontroller 3 22 B 2 gemensamma kontroller 3 12
Damer A 7 9 C, hela sträckor 3 2 C 2 gemensamma kontroller 3 2
Herrar A 7 12 C, gemensamma kontroller 3 5 A 1 gemensamma kontroller 0 -1
Ungdom A 3 6 A 0-36 gemensamma kontroller 20 2 B 1 gemensamma kontroller 0 -1
Ungdom B 2 5 C 12-26 gemensamma kontroller 6 2 C 1 gemensamma kontroller 0 -1
Ungdom C 1 9 A 3 gemensamma kontroller 10 7 B 26-36 gemensamma kontroller 6 2