Veteran OL 12-09-11 ver 2, Ärla IF [2012-09-11]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
A 36 15 B 37 12 C 37 11