Vetol 120816, Hallstahammars OK [2012-08-16]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D 28 8 A 28 11  
B 38 12 C 38 9