Melkers Minne 2012, Södertälje Nykvarn OF [2012-08-15]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D20, hela sträckor 8 2 D16 #1 44 14 DH12-2 3 0
D20, gemensamma kontroller 8 47 D16 2 gemensamma kontroller 12 0 DH12-2 #1 45 7
D20 1 gemensamma kontroller 8 15 D16 3 gemensamma kontroller 12 14 D12 3 gemensamma kontroller 9 9
D20 #1 27 15 H16 2 0 H12, hela sträckor 18 2
D20 2 gemensamma kontroller 8 15 H16, hela sträckor 19 2 H12, gemensamma kontroller 18 20
D20 3 gemensamma kontroller 8 15 H16, gemensamma kontroller 19 30 H12 0-2 gemensamma kontroller 67 0
D20 4-4 gemensamma kontroller 27 15 H16 0-4 gemensamma kontroller 69 0 H12 1 gemensamma kontroller 18 9
H20, hela sträckor 11 2 H16 1 gemensamma kontroller 19 14 H12 #1 36 9
H20, gemensamma kontroller 11 41 H16 #1 67 14 H12 2 gemensamma kontroller 18 0
H20 1 gemensamma kontroller 11 13 H16 2 gemensamma kontroller 19 0 H12 3 gemensamma kontroller 18 9
H20 #1 37 13 H16 3 gemensamma kontroller 19 14 Insk 3 gemensamma kontroller 20 9
H20 2 gemensamma kontroller 11 13 D12, hela sträckor 9 2 Insk 2 gemensamma kontroller 21 9
H20 3 gemensamma kontroller 10 13 D12, gemensamma kontroller 9 27 Insk 2-2 gemensamma kontroller 73 9
H20 5-5 gemensamma kontroller 37 13 D12 0-2 gemensamma kontroller 35 0 Insk 1 gemensamma kontroller 21 9
D16 1 0 D12 1 gemensamma kontroller 9 9 Insk, hela sträckor 21 2
D16, hela sträckor 12 2 D12 #1 18 9 Insk, gemensamma kontroller 21 29
D16, gemensamma kontroller 12 30 D12 2 gemensamma kontroller 9 7 Inskolning #1 73 9
D16 0-4 gemensamma kontroller 45 0 DH12-2 3 0  
D16 1 gemensamma kontroller 12 14 DH12-2 #1 45 7