Ungdomens 10mila HD18-D18, Idrottsföreningen Hagen / Tidaholm SOK Sisu / Hjobygdens Orienteringsklubb / Tibro Orienteringsklubb [2012-08-04]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D18, hela sträckor 79 4 D18, D185 2 11 HD18, H18122 2 9
D18, gemensamma kontroller 77 39 HD18, hela sträckor 69 9 HD18, H18123 34 10
D18 1 gemensamma kontroller 79 4 HD18, gemensamma kontroller 66 90 HD18, H18124 35 10
D18 2 gemensamma kontroller 79 3 HD18 1 gemensamma kontroller 69 5 HD18, H183 67 9
D18 3 gemensamma kontroller 159 6 HD18 2 gemensamma kontroller 69 4 HD18, H183 2 8
D18 4 gemensamma kontroller 79 7 HD18 3 gemensamma kontroller 69 8 HD18, H184 66 11
D18 5 gemensamma kontroller 79 11 HD18 4 gemensamma kontroller 69 10 HD18, H184 3 10
D18, D18121 40 9 HD18 5 gemensamma kontroller 156 7 HD18, H185 147 8
D18, D18122 39 9 HD18 6 gemensamma kontroller 69 4 HD18, H185 9 7
D18, D18123 39 9 HD18 7 gemensamma kontroller 69 4 HD18, H18671 66 7
D18, D18124 39 9 HD18 8 gemensamma kontroller 69 8 HD18, H18671 3 6
D18, D18124 1 8 HD18 9 gemensamma kontroller 69 8 HD18, H18672 66 7
D18, D183 156 7 HD18 10 gemensamma kontroller 69 14 HD18, H18672 3 6
D18, D183 3 6 HD18, H1810 66 15 HD18, H18891 67 12
D18, D184 78 8 HD18, H1810 3 14 HD18, H18891 2 11
D18, D184 1 7 HD18, H18121 35 10 HD18, H18892 66 12
D18, D185 77 12 HD18, H18122 32 10 HD18, H18892 3 11