Ungdomens 10mila HD12, Idrottsföreningen Hagen / Tidaholm SOK Sisu / Hjobygdens Orienteringsklubb / Tibro Orienteringsklubb [2012-08-03]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
HD12, hela sträckor 100 3 HD12 3 gemensamma kontroller 205 7 HD12, HD123 304 7
HD12, gemensamma kontroller 99 34 HD12 4 gemensamma kontroller 91 9 HD12, HD124 91 9
HD12 1 gemensamma kontroller 100 8 HD12, HD121 100 8  
HD12 2 gemensamma kontroller 100 6 HD12, HD122 1 6