Veteran-OL, IK Standard [2012-03-27]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
2 km 38 8 3 km 44 12 4 km 34 12