Veteran-OL, Arboga OK [2012-02-09]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
ÖM1 6 14 ÖM3 14 11  
ÖM2 18 13 ÖM4 8 8