Dala-Dubbeln 2011 Stafett Medeldistans, Korsnäs IF OK/Karlsbyhedens IK [2011-10-15]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D20, hela sträckor 3 1 H18 51-53 gemensamma kontroller 54 4 H14 2 gemensamma kontroller 115 4
D20, gemensamma kontroller 3 9 D16, hela sträckor 91 1 H14 27-28 gemensamma kontroller 231 4
D20 AA 2 8 D16, gemensamma kontroller 91 11 D12, hela sträckor 109 1
D20 AB 1 8 D16 AA 46 7 D12, gemensamma kontroller 109 11
D20 BA 1 8 D16 AB 43 7 D12 AA 55 7
D20 BB 2 8 D16 BA 43 7 D12 AB 54 6
D20 1 gemensamma kontroller 3 4 D16 BB 47 7 D12 BA 54 8
D20 2 gemensamma kontroller 3 4 D16 1 gemensamma kontroller 91 5 D12 BB 55 7
D20 43-43 gemensamma kontroller 6 4 D16 2 gemensamma kontroller 88 5 D12 1 gemensamma kontroller 109 5
H20, hela sträckor 5 1 D16 33-34 gemensamma kontroller 179 5 D12 2 gemensamma kontroller 109 5
H20, gemensamma kontroller 5 9 H16, hela sträckor 98 1 D12 24-26 gemensamma kontroller 218 5
H20 AA 3 9 H16, gemensamma kontroller 98 9 H12, hela sträckor 125 1
H20 AB 2 9 H16 AA 50 8 H12, gemensamma kontroller 125 11
H20 BA 2 9 H16 AB 46 8 H12 AA 63 7
H20 BB 3 9 H16 BA 47 8 H12 AB 62 6
H20 1 gemensamma kontroller 5 4 H16 BB 51 8 H12 BA 62 8
H20 2 gemensamma kontroller 5 4 H16 1 gemensamma kontroller 98 4 H12 BB 63 7
H20 51-53 gemensamma kontroller 10 4 H16 2 gemensamma kontroller 96 4 H12 1 gemensamma kontroller 125 5
D18, hela sträckor 16 1 H16 43-43 gemensamma kontroller 194 4 H12 2 gemensamma kontroller 125 5
D18, gemensamma kontroller 16 9 D14, hela sträckor 114 1 H12 24-26 gemensamma kontroller 250 5
D18 AA 6 8 D14, gemensamma kontroller 114 9 D10, hela sträckor 60 1
D18 AB 10 8 D14 AA 57 7 D10, gemensamma kontroller 60 15
D18 BA 9 8 D14 AB 57 7 D10 A 60 7
D18 BB 6 8 D14 BA 57 7 D10 B 59 7
D18 1 gemensamma kontroller 16 4 D14 BB 56 7 D10 1 gemensamma kontroller 60 7
D18 2 gemensamma kontroller 15 4 D14 1 gemensamma kontroller 114 4 D10 2 gemensamma kontroller 59 7
D18 43-43 gemensamma kontroller 31 4 D14 2 gemensamma kontroller 113 4 D10 22-22 gemensamma kontroller 119 7
H18, hela sträckor 27 1 D14 27-28 gemensamma kontroller 227 4 H10, hela sträckor 63 1
H18, gemensamma kontroller 27 9 H14, hela sträckor 116 1 H10, gemensamma kontroller 63 15
H18 AA 13 9 H14, gemensamma kontroller 116 9 H10 A 63 7
H18 AB 14 9 H14 AA 59 7 H10 B 63 7
H18 BA 14 9 H14 AB 57 7 H10 1 gemensamma kontroller 63 7
H18 BB 13 9 H14 BA 57 7 H10 2 gemensamma kontroller 63 7
H18 1 gemensamma kontroller 27 4 H14 BB 58 7 H10 22-22 gemensamma kontroller 126 7
H18 2 gemensamma kontroller 27 4 H14 1 gemensamma kontroller 116 4