Uvtrampen, VK Uvarna [2011-08-27]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D21 2 15 D10 3 7 H65 7 15
H21 7 21 H10 5 7 H70 5 13
H17-20 5 15 D35 5 14 Insk 4 7
D16 5 15 H35 5 15 U1 6 7
H16 2 15 D45 3 15 U2 3 8
D14 6 13 H45 12 14 Ö2 4 8
H14 3 13 D55 3 15 Ö3 6 15
D12 3 8 H55 8 15 Ö5 8 13
H12 5 8 D65 5 15 Ö9 1 23