Tre Skåningar och en Dansk, Helsingborgs SOK [2011-06-17]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D21 33 13 D10 12 8 D60 22 11
H21 55 16 H10 17 8 H60 32 12
D20 9 14 D35 5 14 D65 21 11
H20 3 14 H35 10 13 H65 45 11
D18 6 9 D40 23 12 D70 10 10
H18 14 12 H40 28 14 H70 25 11
D16 11 11 D45 22 9 D75 7 10
H16 15 12 H45 39 12 H75 12 10
D14 8 11 D50 27 12 H80 1 10
H14 12 11 H50 34 12 Ö1 21 8-11
D12 17 11 D55 25 11 Ö5 33 11
H12 16 11 H55 45 12 Ö9 30 15