Letälvsträffen, OK Djerf [2011-04-17]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D21 14 13 H10 6 9 H70 6 12
H21 16 16 D35 1 11 H75 6 9
D20 1 12 H35 4 13 H80 4 10
H18 4 14 D40 4 11 U1 9 9
D16 8 13 H40 10 14 U2 10 9
D16 Kort 3 10 D45 9 11 INSKOLNING 11 8
H16 5 13 H45 7 14 Öppen motion 1 2 9
H16 Kort 1 11 D50 8 10 Öppen motion 2 1 14
D14 9 10 H50 16 11 Öppen motion 3 12 10
D14 Kort 1 10 D55 5 10 Öppen motion 4 6 15
H14 16 11 H55 9 12 Öppen motion 5 19 10
H14 Kort 3 10 D60 4 9 Öppen motion 6 2 15
D12 10 10 H60 9 11 Öppen motion 7 15 10
H12 9 10 D65 6 9 Öppen motion 8 12 11
H12 Kort 1 9 H65 14 11 Öppen motion 9 9 14
D10 3 9 D70 2 10