Hjo 2-dagars Lång, Hjobygdens OK [2010-08-29]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D21 LÅNG 13 12 H45 19 13 H35 MOTION 5 13
D21 2 12 D50 15 11 D45 MOTION 5 10
H21 LÅNG 16 19 H50 15 12 H45 MOTION 1 14
H21 5 17 D55 21 11 D55 MOTION 5 10
H20 1 13 H55 27 11 H55 MOTION 1 12
H18 4 12 D60 11 10 U1 8 9
D16 5 10 H60 21 11 U2 13 9
H16 3 13 D65 30 10 U3 1 10
D14 16 10 H65 44 10 U4 3 10
H14 12 11 D70 8 10 INSKOLNING 14 10
D12 22 10 H70 29 11 Öppen 1 4 9
H12 11 10 D75 3 10 Öppen 2 13 10
D10 16 9 H75 12 10 Öppen 3 3 14
H10 11 9 D80 1 10 Öppen 4 26 10
D35 5 11 H80 6 10 Öppen 5 16 12
H35 9 14 H85 1 10 Öppen 6 7 13
D40 18 9 D21 MOTION 1 12 Öppen 7 25 10
H40 19 13 H21 MOTION 1 13 Öppen 8 14 11
D45 13 10 D35 MOTION 4 12 Öppen 9 9 14