Hjo 2-daagars medel, Hjobygdens OK [2010-08-28]
klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller klass antal löpare antal kontroller
D21 21 12 D40 17 10 H75 16 8
H21 27 15 H40 17 12 H80 8 8
D20 5 10 D45 15 10 U1 5 8
H20 1 14 H45 22 12 U2 5 9
H18 3 12 D50 13 10 U3 3 10
D16 4 10 H50 17 11 U4 3 9
H16 4 12 D55 16 8 INSKOLNING 14 8
D14 15 9 H55 25 11 Öppen 1 1 9
H14 17 9 D60 14 8 Öppen 2 12 10
D12 19 10 H60 26 10 Öppen 4 18 9
H12 9 10 D65 20 8 Öppen 5 14 11
D10 16 9 H65 37 10 Öppen 7 6 10
H10 13 9 D70 9 8 Öppen 8 7 14
D35 6 10 H70 26 10 Öppen 9 9 15
H35 8 14 D75 1 8